Bülent Bayram

Çuvaş Türklerinin Kahramanlık Anlatmaları (Alplar)

Ҫuvaş Türklerinin Kahramanlık Anlatmaları By Bülent BayramҪuvaş Türklerinin Kahramanlık Anlatmaları (Alplar) adlı eser Türk boyları arasında dil özellikleri ve dini inanışları bakımından araştırmacıların özel bir ilgisini ҫeken Ҫuvaş Türklerinin sözlü geleneğinde önemli bir yer tutan Alplar hakkındaki anlatmaları ele alır. Ҫuvaşların tarihi, dili, edebiyatı, dini inanışları hakkında genel bilgilerin de yer aldığı eserde Ҫuvaş Türklerinin edebiyatında epik eserler üzerine yapılan araştırmaların tarihҫesi, Ҫuvaş edebiyatında destan kavramı ve yapma destanlar hakkında kapsamlı bilgiler yer almaktadır. Araştırmanın temel konusu olan “Alp Anlatmaları” ise ҫeşitli yönlerden eserde incelenmiştir. Anlatmaları tür ve şekil özellikleri, anlatmalarda yer alan sosyal, tarihî ve dinî unsurlar ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır. Ҫalışmada söz konusu anlatmalara ait 301 metin transkripsiyonları ve Türkiye Türkҫesine aktarımları, metinlerin künyeleri ile birlikte eserde yer almaktadır.

Subscribe to RSS - Bülent Bayram