«Сувар» хаçат

Тăван чĕлхешĕн кĕрешмелле

medium_malihshyev_konstantin.jpg- Эпир, «Сувар» хаçат ĕçченĕсем, тăван чĕлхепе культура хÿтĕлевĕшĕн пыракан кĕрешÿ айккинче юлма пултараймастпăр, — çирĕппĕн хăйĕн шухăшне пĕлтерет Тутарстанри «Сувар» хаçатăн тĕп редакторĕ К. А. Малышев. — Ун пек кăна та мар, пирĕн çав юхăма ертсе, йĕркелесе тата вăйлатса пымалла.

Subscribe to RSS - «Сувар» хаçат