Çuvaş Türklerinin Kahramanlık Anlatmaları (Alplar)

Çuvaş Türklerinin Kahramanlık Anlatmaları By Bülent BayramBülent Bayram
Çuvaş Türklerinin Kahramanlık Anlatmaları (Alplar), Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, 334 Sayfa. ISBN 978-975-456-099-2.
Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları
Edebiyat Araştırmaları Serisi
 
Çuvaş Türkleri ve edebiyatı üzerine çalışan Dr. Bülent Bayram, bu alanda yeni bir çalışma yayımladı: Çuvaş Türklerinin Kahramanlık Anlatmaları (Alplar).
Kitap, araştırmacının 2008 yılında Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamlanmış olan Çuvaş Türklerinin Kahramanlık Anlatmaları İnceleme-Metinler adlı doktora tezinin yayıma hazırlanmış hâlidir.

Çuvaş Türklerinin Kahramanlık Anlatmaları (Alplar) adlı eser Türk boyları arasında dil özellikleri ve dini inanışları bakımından araştırmacıların özel bir ilgisini çeken Çuvaş Türklerinin sözlü geleneğinde önemli bir yer tutan Alplar hakkındaki anlatmaları ele alır. Çuvaşların tarihi, dili, edebiyatı, dini inanışları hakkında genel bilgilerin de yer aldığı eserde Çuvaş Türklerinin edebiyatında epik eserler üzerine yapılan araştırmaların tarihçesi, Çuvaş edebiyatında destan kavramı ve yapma destanlar hakkında kapsamlı bilgiler yer almaktadır. Araştırmanın temel konusu olan “Alp Anlatmaları” ise çeşitli yönlerden eserde incelenmiştir. Anlatmaları tür ve şekil özellikleri, anlatmalarda yer alan sosyal, tarihî ve dinî unsurlar ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır. Çalışmada söz konusu anlatmalara ait 301 metin transkripsiyonları ve Türkiye Türkçesine aktarımları, metinlerin künyeleri ile birlikte eserde yer almaktadır.

Download PDF, 7,35 MB, p. 123-157.