Çuvaş Türklerinin Kahramanlık Anlatmaları (Alplar)

Ҫuvaş Türklerinin Kahramanlık Anlatmaları By Bülent BayramBülent Bayram
Ҫuvaş Türklerinin Kahramanlık Anlatmaları (Alplar), Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, 334 Sayfa. ISBN 978-975-456-099-2.
Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları
Edebiyat Araştırmaları Serisi
 
Ҫuvaş Türkleri ve edebiyatı üzerine ҫalışan Dr. Bülent Bayram, bu alanda yeni bir ҫalışma yayımladı: Ҫuvaş Türklerinin Kahramanlık Anlatmaları (Alplar).
Kitap, araştırmacının 2008 yılında Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamlanmış olan Ҫuvaş Türklerinin Kahramanlık Anlatmaları İnceleme-Metinler adlı doktora tezinin yayıma hazırlanmış hâlidir.

Ҫuvaş Türklerinin Kahramanlık Anlatmaları (Alplar) adlı eser Türk boyları arasında dil özellikleri ve dini inanışları bakımından araştırmacıların özel bir ilgisini ҫeken Ҫuvaş Türklerinin sözlü geleneğinde önemli bir yer tutan Alplar hakkındaki anlatmaları ele alır. Ҫuvaşların tarihi, dili, edebiyatı, dini inanışları hakkında genel bilgilerin de yer aldığı eserde Ҫuvaş Türklerinin edebiyatında epik eserler üzerine yapılan araştırmaların tarihҫesi, Ҫuvaş edebiyatında destan kavramı ve yapma destanlar hakkında kapsamlı bilgiler yer almaktadır. Araştırmanın temel konusu olan “Alp Anlatmaları” ise ҫeşitli yönlerden eserde incelenmiştir. Anlatmaları tür ve şekil özellikleri, anlatmalarda yer alan sosyal, tarihî ve dinî unsurlar ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır. Ҫalışmada söz konusu anlatmalara ait 301 metin transkripsiyonları ve Türkiye Türkҫesine aktarımları, metinlerin künyeleri ile birlikte eserde yer almaktadır.

Download PDF, 7,35 MB, p. 123-157.