Етимология на съхранените хазарски, савирски думи и имена, както и накои волжскобългарски имена

Войников Ж.
Етимология на съхранените хазарски, савирски думи и имена, както и накои волжскобългарски имена.

Скачать PDF, 0,7 MB

Источник: http://www.bulgari-istoria-201...