К завету — Кубрат 100. Чествование 100-летия со дня открытия клада золотых сокровищ и обнаружения могилы кана Кубрата

К завету — Кубрат 100. Чествование 100-летия со дня открытия клада золотых сокровищ и обнаружения могилы кана Кубрата.К завету — Кубрат 100. Чествование 100-летия со дня открытия клада золотых сокровищ и обнаружения могилы кана Кубрата.

Скачать PDF, 3,5 MB (брошюра на болгарском и русском языках)

 

Ссылки

Обръщение към потомците на Кубрат (Обращение к потомкам Кубрата) // Към завета. По стъпките на Кубрат и Аспарух (К завету. По следам Кубрата и Аспаруха)
Фестиваль Kubratov // Блог Макаревского Алексея Валерьевича
 

 

В селе Малая Перещепина Новосанжарского района Полтавской области в 2012 году планируют построить комплекс в честь болгарского хана Кубрата.

Под Полтавой построят комплекс в честь болгарского хана Кубрата // ИА Унiан

 

В основу идеи мемориального комплекса положена легенда о завете хана Кубрата своим сыновьям — всегда держаться вместе, не разделяться, чтобы быть сильными и не разрушить созданное им государство.

Мемориальный комплекс состоит из центральной композиции и фоновой информационной стелы.

Центральная композиция представляет собой пять установленных на холме полуарок, соединенных в верхней части кольцом. Все элементы центральной композиции несут символичную смысловую нагрузку:

- холм с травяным покрытием — курган, типичный способ захоронения VII века;

- пять полуарок — пять сыновей хана Кубрата;

- фиксирующее полуарки кольцо изображает перстень Кубрата с именной печатью — собраны в единую силу сыновья Кубрата, основная тема завета великого правителя.

В центре расположен памятный знак.

Фоновая информационная стела состоит из двух частей: горельефной и плоскостной.

На плоскостных панелях размещено историческую справку создания Великой Болгарии, основоположной роли хана Кубрата и его сыновей. Горельефная часть служит для усиления смыслового восприятия исторических событий VII века, деятельности великого правителя хана Кубрата, сцен из жизни болгарского племени утигуров, кутригуров.

 

 


 

 

Обръщение към потомците на Кубрат

Уважаеми братя и сестри българи!

През 2012 г. се навършват 100 години от археологическото разкритие на погребението в с. Мала Перешчепина (Украйна) на Кан Кубрат, градителя на Старата Велика България — втората най-голяма държавна формация в Европа през VI-VII в. Една призната от времето държава, знак на чест, достойнство, култура и просперитет, в която във взаимна търпимост и взаимопомощ са живели и съществували всички познати за времето си религии. Много народи се считат потомци на Кан Кубрат — и българите, и волжките и кримските татари, чувашите, кара-балкарците, кюрдите, украинци, руснаци и т. н. С тази мисъл те живеят и сега по петте континента на света.

Ние българите сме пръснати по целия свят. Освен взаимопомощ на битово и морално ниво, необходима е по-коректна, по-дълбока и съдържателна българска национално-историческа символика.

Ръководството на Асоциацията на българите по света, Постоянният Организационен комитет Събор на българите в Украйна, МБФ «Хан Кубрат», българските организации от Украйна и по света, областното и районното ръководства на Полтава и Нови Санжари, имат честта да Ви засвидетелствуват своите почитания.

През 2001 г. от инициативна група в състав на Николай Габер, Дора Костова, Михаил Ченков, Иван Влаев, Антон Гержиков, и др. беше организиран Събор на българите в Украйна и повдигнат въпроса за увековечаване паметта на Великия Кубрат. Беше създаден благотворителен фонд «Наша Отчизна», с помощта на който бе разработен проект на историческо-културен комплекс «Мемориал кана Кубрата». На мястото на намереното съкровище, т. е. гроба на кан Кубрат в с. Мала Перешчепина, Полтавска област, по време на Събора през август 2001 г. беше установен паметник, на който със златни думи е изписан неговия девиз: «В единението е силата». Проектът, изработен от фонда «Наша Отчизна», предполага строителство на музей на Кубрат, православна църква и манастир, мемориална джамия, ресторант с различни кухни, хотел на 100 места. Предвижда се, че всеки българин, макар веднъж за своя живот трябва да посети гроба на кан Кубрат. Всяка година, започвайки от 2001 г. от Постоянния оргкомитет и Събора на българите в Украйна (Кубратовия) на мястото на намереното съкровище на кан Кубрат се провеждат Събори. Вече след проведения първи Събор на българите в Украйна мероприятието придоби многонационален и международен характер, като участваха неравнодушни хора от Украйна, България, Русия, Германия, Румъния, Молдова, Чехия и други държави. Във фестивалите и концерти, провеждани по време Съборите, вземаха участие голям брой художествени колективи от Украйна и България, а също прочути артисти като Бедрос Киркоров, Паскал, Иво Бобул и др.

Първичният и настоятелен импулс, както и идеята за създаване на съвременен организъм за честването на 100 годишния юбилей дойде от Асоциацията на българите по света, която с помощта на свой активен член, президента на Международния благотворителен фонд «Хан Кубрат» Румен Спасов, инициира създаването организационен комитет. През февруари 2012 г. със съвместните усилия на различни организации от цял свят беше създаден Международен организационен комитет за празнуването на 100 годишнината от археологическото разкритие на гроба на кан Кубрат. Организационен комитет — 100 обединява десетки български общества, фондове и пр. организации от Украйна, България и света. Взети бяха две основни решения: за провеждане на съвместен Кубратов Събор, посветен на 100 годишнината от разкритието на погребението на Великия кан на българите на 17-19 август в Мала Перешчепина; да се активизират дейностите по благоустрояването на мястото на погребението, за построяване на мемориален комплекс (обявено е международно събиране на средства) и бе утвърдена концепция за поетапно строителство на комплекса:

Благоустрояване на мястото на погребението, укрепване на могилата, строителство на арка при входа на гората и пътечка към могилата, строителство на паметника.

Строителство на религиозни храмове.

Строителство на хотел със 100 стаи и ресторант.

Време е българчето, родено в Украйна, Франция, Македония, Татарстан, Чувашия, Крим, Австралия, Италия, България или Америка да разбере откъде идва и накъде се е запътил светът. Как оцеляваме и съществуваме. В миналото. В настоящето. И в бъдещето. На света и на Вселената. Ние — българите.

Във връзка с това се обръщаме към всички българи и към всеки, който се чувства потомък на Кан Кубрат, където и да живее по света, да внесе своята лепта за чествуването на паметта на Великия български кан и за построяването на мемориален комплекс на неговата могила край село Мала Перешчепина.

Каним всички, които се определят като потомци на основоположника на съвременната българска държавност Кан Кубрат да се включат в честванията на 100 годишнината от разкриването на гроба му и да участват в Събора в с. Мала Перешчепина на 17-19 август 2012 г.!

С уважение:
Координатор на Организационния комитет
Николай Габер