Розета от Плиска

Космологични представи на древните българи съгласно бронзовата Розета от Плиска

В настоящата статия се прави анализ на космогоничните възгледи на древните българи използвайки като основа начина на подреждане на боговете-планети в бронзовата розета от Плиска, както и съхранените народни вярвания на българите.

Subscribe to RSS - Розета от Плиска