Български етимологичен речник

Български етимологичен речник

«Български етимологичен речник» е многотомно издание, подготвено от Института за български език при БАН и описващо произхода на думите в българския език. До момента са издадени 7 тома през периода 1971 — 2011 г. Работи се върху осмия том. С издаването на седмия том покритието на българската лексика става от А до терясвам.

Subscribe to RSS - Български етимологичен речник