Павел Кулешов

Этногенез чуваш по данным этнографии, археологии, антропологии и лингвистики. Часть II

Так что в результате каварского восстания победу одержала иудаистская верхушка правителей, поражение потерпели мусульмане и частично христиане, а хуннское племя раскололось на две ветви: на повстанцев — каваров (от чувашского кавар «заговор, заговорщики, фронда») и на мирных жителей — джуашей или чувашей (от тюркского джуаш «мирные, смирные»), хотя последние этого прозвища тогда не признавали.

Этногенез чуваш по данным этнографии, археологии, антропологии и лингвистики. Часть I

Всё это говорит о том, что до XV-го века чувашского народа в чувашском крае действительно не было. Если бы они там были, то никак не могли оставаться никем незамеченными, потому что край этот находится на самой оживленной Волжской магистрали, где ни одна, даже самая малая народность, не могла оставаться незамеченной. А вот в конце XV — начале XVI вв. чуваши словно с неба упали — сразу появились в нескольких районах Среднего Поволжья и заговорили о себе. Селились в основном на землях инородцев-язычников, вытесняя последних с насиженных мест.

Hazarlar

Hazarların tarihi üzerine yapılan ҫalışmalarda, bu insanlarla ilgili olarak okuyucuyu yanlış yönlendirebilecek pek ҫok hatalı yorum ve ҫözülmemiş problem hâlâ karşımızda durmaktadır. Bu durum, Hazarlar üzerine araştırma yapan tarihҫilerin, bütün tarihsel olguları doğru olarak kavrama olanağı vermeyen sınırlı sayıda kaynak üzerinde ҫalıştıkları gerҫeğiyle aҫıklanabilir. Böylelikle, Avrupalı tarihҫiler genelde Hazar Hanlığı ile ilgili olayları ele alan, ancak ondan öncesi veya sonrasındaki olayları vurgulamayan Bizans ve Yahudi kaynaklarını kullanmışlardır. Aynı şekilde Rus tarihҫileri de Hazarlar üzerine pek ҫok şey yazmakta, ancak hepsi de Kiev’li keşiş Nestor’un eseri «Povesti Vremennikh Let»i kullanmaktadırlar.

Çuvaşlar ve Etnik Oluşumları

Dünya üzerinde Türkҫe konuşan değişik milletler arasında belki de en olağandışı ve gizemli olanlardan biri de Ҫuvaşlardır. Bu durum, Ҫuvaşların Ҫin sınırı yakınlarında bir yerlerde oluşan en eski Türk halklarından biri olduğu gerҫeği ile aҫıklanabilir. Ҫuvaşlar, daha sonraları, birkaҫ yüzyıl boyunca Asya ve Avrupa’nın değişik ülkelerinde başıboş dolaştılar ve neticede 20. yüzyılda Türklerin, Slavların ve Finno-Ugrik halkların bulunduğu Orta İdil bölgesine yerleştiler. Değişik ülkelerde yüzyıllar boyunca süren başıboş dolaşmaları sırasında, ҫok farklı kültürleri ve medeniyetleri iҫselleştirdiler.

Subscribe to RSS - Павел Кулешов