Павел Кулешов

Этногенез чуваш по данным этнографии, археологии, антропологии и лингвистики. Часть II

Так что в результате каварского восстания победу одержала иудаистская верхушка правителей, поражение потерпели мусульмане и частично христиане, а хуннское племя раскололось на две ветви: на повстанцев — каваров (от чувашского кавар «заговор, заговорщики, фронда») и на мирных жителей — джуашей или чувашей (от тюркского джуаш «мирные, смирные»), хотя последние этого прозвища тогда не признавали.

Этногенез чуваш по данным этнографии, археологии, антропологии и лингвистики. Часть I

Всё это говорит о том, что до XV-го века чувашского народа в чувашском крае действительно не было. Если бы они там были, то никак не могли оставаться никем незамеченными, потому что край этот находится на самой оживленной Волжской магистрали, где ни одна, даже самая малая народность, не могла оставаться незамеченной. А вот в конце XV — начале XVI вв. чуваши словно с неба упали — сразу появились в нескольких районах Среднего Поволжья и заговорили о себе. Селились в основном на землях инородцев-язычников, вытесняя последних с насиженных мест.

Hazarlar

Hazarların tarihi üzerine yapılan çalışmalarda, bu insanlarla ilgili olarak okuyucuyu yanlış yönlendirebilecek pek çok hatalı yorum ve çözülmemiş problem hâlâ karşımızda durmaktadır. Bu durum, Hazarlar üzerine araştırma yapan tarihçilerin, bütün tarihsel olguları doğru olarak kavrama olanağı vermeyen sınırlı sayıda kaynak üzerinde çalıştıkları gerçeğiyle açıklanabilir. Böylelikle, Avrupalı tarihçiler genelde Hazar Hanlığı ile ilgili olayları ele alan, ancak ondan öncesi veya sonrasındaki olayları vurgulamayan Bizans ve Yahudi kaynaklarını kullanmışlardır. Aynı şekilde Rus tarihçileri de Hazarlar üzerine pek çok şey yazmakta, ancak hepsi de Kiev’li keşiş Nestor’un eseri «Povesti Vremennikh Let»i kullanmaktadırlar.

Çuvaşlar ve Etnik Oluşumları

Dünya üzerinde Türkçe konuşan değişik milletler arasında belki de en olağandışı ve gizemli olanlardan biri de Çuvaşlardır. Bu durum, Çuvaşların Çin sınırı yakınlarında bir yerlerde oluşan en eski Türk halklarından biri olduğu gerçeği ile açıklanabilir. Çuvaşlar, daha sonraları, birkaç yüzyıl boyunca Asya ve Avrupa’nın değişik ülkelerinde başıboş dolaştılar ve neticede 20. yüzyılda Türklerin, Slavların ve Finno-Ugrik halkların bulunduğu Orta İdil bölgesine yerleştiler. Değişik ülkelerde yüzyıllar boyunca süren başıboş dolaşmaları sırasında, çok farklı kültürleri ve medeniyetleri içselleştirdiler.

Subscribe to RSS - Павел Кулешов